Wednesday, August 6, 2008

Kelebihan Membaca Al-Quran

KELEBIHAN MEMBACA AL QURAN


Allah s.w.t mengangkat darjat orang yang memelihara Al quran dan beramal dengannya akan diangkat darjatnya oleh Allah iaitu maraeka bersama dengan para malaikat Allah

Sebgaiman sabda Nabi s.a.w berhubung perkara ini:

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السّفرة الكرام البررة والذي يقرا القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شآقّ له اجران.

Maksudnya: Dripada Aishah R.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w telah bersabda : seseorang yang mahir dalam Al quran akan berada dikalangan malaikat-malaikat yang mana mereka itu adalah pencatit-pencatit mulia dan lurus, dan seseorang yang tidak lancer (tersekat-sekat) dalam memnaca Al quran dan terpaksa bertungkus lumus mempelajarinya akan mendapat ganjaran dua kali ganda. (H.r Bukhori,Muslim,Abu Daud,Tirmizi,Annasaei,dan Ibn Majah)


Saudara saudariku sekalian, begitulah hebatnya ganjaran Allah kepada orang yang mahir dalam Al Quran sehiggakan mereka berada dikalangan malaikat.Orang yang mahir dalam Al quran ialah mereka yang cekap menghafaznya dan dapat menguasainya dengan baik dari segi bacaannya dan juga maknanya.

Tidak ketinggalan juga bagi mereka yang belajar Al quran,yang mana ,mereka terpaksa menyebut huruf-huruf Al quran dengan tersekat sekat serta mereka berusaha sungguh-sungguh untuk membacanya dengan baik ,turut serta menjadi golongan yang deberi pahala olah Allah bahkan Allah menggandakn pula ganjaran untuk mereka.

Dua ganjaran itu,satu untuk pembacaannya dan satu lagi untuk usahanya membaca Al quran walaupun tersekat- sekat.

Wassalam

No comments: