Sunday, March 8, 2009

Bola Islam

Tajuk: Bola Iman

Ketegori: Permainan / sukan / riadah

Masa: 30 Minit

Peralatan: Bola sepak (mengikut bilangan kumpulan)

Objektif:

1. Memupuk semangat berpasukan.
2. Menerap nilai keimanan dan ketakwaan

Langkah:

1. Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan (1 kumpulan mengandungi 5-6 orang peserta)
2. Setiap kumpulan diberi taklimat mengenai prosedur cara permainan dan syarat-syarat permainan.
3. Ketua Fasilitator membuat ulasan selepas permainan.

Prosedur

1. Setiap kumpulan diminta membuat bulatan kecil (tangan diletakkan diatas bahu sebelah menyebelah).
2. Setiap kumpulan diberikan sebiji bola yang diletakkan di tengah – tengah bulatan.
3. 2 orang fasilitator ditugaskan berada di luar bulatan (sebagai pengacau) bagi setiap kumpulan. Para fasilitator dikehendaki mengeluarkan bola daripada bulatan manakala para peserta pula dikehendaki mempertahankan agar bola tersebut tidak terkeluar bulatan.

Peraturan:

1. Peserta dan Fasilitator hanya boleh menggunakan kaki sahaja didalam permainan ini.

Ulasan Fasilitator

1. Perbandingan bola sebagai iman para peserta yang mana mereka terpaksa mempertahankan daripada terkeluar (iaitu terbatal syahadahnya).
2. Para peserta juga hendaklah sentiasa berwaspada setiap masa daripada anasir-anasir yang cuba merosakkan iman mereka.

No comments: